Contacto

Idis en los medios

Més pes del privat que cap

Martes, 10.05.2016
Catalunya és l'unic territori de l'Estat espanyol que suma més llits privats que públics en el conjunt dels seus hospitals. En total en registra 19.387, una xifra que representa el 56% front el 44')/0 dels públics. El pes dels llits privats a Catalunya és quasi el doble del que tenen a la resta de l'Estat, on de mitjana el sector hospitalari privat disposa del 33% dels existents. Així ho recull el darrer estudi de la Fundación Idis, Sanidad Privada. Aportando Valor. Andlisis de situación 2016.